Menu
Sepetiniz

Hakkımızda

Kadim uygarlıklar tarafından yaratılan tanrı kavramı ve insanoğlunun günümüze değin süregelen zaman diliminde kendisini bu tanrılarla ilişkilendirmesi, davranış kalıplarının meşruiyetini yukarıda bir yerlerde olduğuna inandığı bir varlığa bağlaması, maddi âlemin ötesinde bir yaşamın varlığına dair inancı hep taze tutmuştur.


İnanç sistemlerine göre değişen “Öte taraf” veya “Farklı boyut” algısı, insanoğlunun bir gün bu kavramlarla mutlaka yüzleşeceği düşüncesiyle kendisini sorgulamasına ve kendisindeki tanrısal gücü ortaya çıkarmak için çaba göstermesine sebep olmuştur.
Günümüzde yapılan araştırmalar, efsanelerde anlatılan ve kutsal kitaplara konu olan uygarlıkların gelişmişlik düzeyinin ve enerji farkındalıklarının bugünkünden çok daha ileri düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. İnsanoğlu, çeşitli sebeplerle yaşanan uygarlık yıkımlarından sonra yeniden ayağa kalkmış, yükselmek ve gücü elde etmek adına bitmek tükenmek bilmez bir enerjiyle çaba sarf etmiştir. Eski bilgilerin yeniden keşfedilmesi, atalarımızın bilgi ve farkındalığına ulaşma yolunda atılmış büyük bir adımdır.


Mavi Kalem Yayınevi, insanoğlunun “Bilinmez”e yaptığı bu yolculukta, özellikle enerji ve spiritüalizm konularındaki çalışmaların halkla buluşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yayınevi tarafından yayınlanan kitaplarda genel olarak ezoterizm, okültizm, kehanet, kadim uygarlıklar, uzaylılar, boyutlar, karma, enerji, şifa ve maji konuları işlenmektedir.


Yayınevi portföyünde genel olarak “Araştırma” türü kitaplar ağırlıkta olmakla birlikte, yayınevinin misyonuna uygun olduğu düşünülen Roman/Hikâye tarzındaki çalışmalara da yer verilmektedir.


Editör Asım Eray TAYLAN