Menu
Sepetiniz

Üyelik ve Kullanım Şartları

1.İşbu sözleşme Renan Seçkin ile kullanıcı arasında Renan Seçkin tarafından işletilen www.mavikalem.com internet sitesine ("Mavikalem Yayınevi Web Sitesi") üyelik ve kullanım şartlarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.


2.Web Sitesi'ne üye olmak istiyorsanız, kayıt formunu doldurmanız ve Renan Seçkin'nın Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak isteyen kullanıcılar bir E-posta adresi (“E-posta adresi ”) ve şifre (“Şifre”) belirlemelidir. E-posta adresi ve Şifre tanımlaması yaptıktan sonra kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" seçeneğini onaylamanız ve kayıt ol butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir. Kayıt işleminizin ardından tanımlamış olduğunuz e-posta adresine kaydınızın doğrulanması için bir konfirmasyon e-postası gönderilir.


3.Renan Seçkin; Üyelik Sözleşmesini onaylayan üyelere, internet ortamından ürün satın alma ve kendisine gönderilecek ürünlerin takibini yapma, imkanı sağlamaktadır. Mavikalem Yayınevi Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir.

4.Üyeler Mavikalem Yayınevi Web Sitesi tarafından sağlanabilecek internet ortamında farklı iletişim servislerinden (oylama, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma gibi) yararlanır.

5.Üye, Renan Seçkin’nin kendisine, Mavikalem Yayınevi Web Sitesi’ne kayıt formunda belirtmiş olduğu veya daha sonra kendisi tarafından güncellenebilecek adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla, iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunduğunu kabul eder.

6.Mavikalem Yayınevi Web Sitesi üyesi ("Üye") kendisine ait bir e-posta adresini “E-posta adresi” olarak kullanmak suretiyle belirleyeceği "Şifre" ye sahip olur. E-posta adresi olarak kullanılacak e-posta adresi üyeye özeldir ve aynı e-posta ile iki farklı kişi üye olarak kayıt olamaz "Şifre" sadece Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman e-posta adresini ve şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla Kullanıcının sorumluluğundadır. Renan Seçkin, şifre kullanımından veya şifrenin 3. kişiler ile paylaşılması neticesinde meydana gelebilecek problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcı şifresinin kaybedilmesi durumunda kullanıcıya şifresi, "şifremi unuttum" bölümünden e-posta adresine gönderilir.

7.Kullanıcının Mavikalem Yayınevi Web Sitesi üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için e-posta adresini ve Mavikalem Yayınevi Web Sitesi için tanımlamış olduğu şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır. Üyenin faydalanabileceği servisler giriş yapıldıktan sonra üyeye gösterilecektir.

8.Üye; Renan Seçkin internet servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

9.Renan Seçkin sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer haller sonucunda; işlemin kesintiye uğraması, işlemde hata olması, erişimin kesilmesi hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10.Mavikalem Yayınevi Web Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın tek taraflı değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutulmaktadır. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Üye tarafından, Web Sitesi’nin kullanımı ya da Web Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

11.Üye, Renan Seçkin tarafından verilen servis ve yazılımların kullanım haklarının Renan Seçkin'ya ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayımlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder,

12.Üye, Renan Seçkin tarafından sunulan hizmetlere Renan Seçkin tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz bir şekilde ulaşmamayı ve herhangi bir yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu açıkça belli olanları kullanmamayı ve /veya işbu madde kapsamında belirtilenlere uymadığı takdirde Renan Seçkin'nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder

13.Üye, Renan Seçkin servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya malzemenin tamamı veya bir kısmının kullanıcı veya Üye rızası dahilinde olduğunu ve kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlar nedeniyle Renan Seçkin'dan tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

14.Mavikalem Yayınevi Web Sitesi’nde bulunan yazım hatalarından kaynaklanan yanlış anlaşılmalardan Renan Seçkin sorumlu değildir.

15.Üye, İşbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen ve güncellenebilecek olan kullanım koşullarına aykırı davrandığı takdirde Renan Seçkin’nın gerekli müdahalelerde bulunarak Üyeyi servis dışına çıkarma ve gerektiğinde üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

16.Yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmakla yükümlü bulunulan durumların ortaya çıkması ve/veya kullacı'nın Renan Seçkin sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Renan Seçkin, Üye’nin gizli/özel/kişisel bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

17.Taraflar uyuşmazlık halinde Renan Seçkin’ye ait tüm kayıtların münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini beyan ve kabul ederler.

18.Web sitesine üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Renan Seçkin tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

19.Üye, Mavikalem Yayınevi Web Sitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin satış ve pazarlamanın geliştirilmesi amaçlarıyla toplanmasına, Renan Seçkin tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Renan Seçkin tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Renan Seçkin’yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Renan Seçkin’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

20.Üye verilerinin Renan Seçkin'nın ihmali olmaksızın yetkisiz kişilerce okunmasından (Üyenin E-posta adresi ve Şifre bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, Web Sitesi'nden ayrılırken çıkış yapmaması gibi nedenlerden) meydana gelebilecek zararlardan ötürü Renan Seçkin'nın sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21.Web Sitesi içeriğinde yer alan tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses ve işaret veya sair fikir eserlerinin telif haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca korunmakta olduğunu ve sayılanlardan herhangi birini izinsiz olarak kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.Üye E-posta adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt eder.

23.Web Sitesi’nden farklı internet sitelerine bağlantı veya referans verildiği takdirde Renan Seçkin söz konusu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

24.Üye işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Üyenin yapacağı her tür devir işlemi geçersiz sayılır.

25.Üyeler işbu Üye Sözleşmesine ilişkin olarak veya genel talep ve şikayetlerini Web Sitesinde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

26.Web Sitesinden alışveriş yapan üyeler alımlarına göre güncellenmiş Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu siparişin onaylanması sırasında görebilirler. Siparişi Onayla butonuna basarak güncellenmiş Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu'nu okumuş ve kabul etmiş olurlar.

27.Web Sitesinden alışveriş yapan Üyeler Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin talep ve şikayetlerini ilgili sözleşmede belirtilen ve kendilerine elektronik kopya olarak gönderilen mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formlarında belirtilen kanallara ulaştırabilirler.

28.Renan Seçkin herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Renan Seçkin'nın, Üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

29.İşbu Üyelik Sözleşmesine ilişkin her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

30.Kullanıcı kayıt formunu doldurup formun altında bulunan "sözleşmeyi okudum kabul ediyorum" alanını onaylayıp “kayıt ol” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.